top of page

Bestellingen en workshops zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van Marie Belle®.

Maatschappelijke zetel: Marieke Willems (Marie Belle®), Wielewaalstraat 4, 9770 Kruisem. Inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO): 0787.112.834. Marie Belle® is een geregistreerd merk.

Aanbod en aankoop

Het aanbod van de webshop kan zonder voorafgaande kennisgeving aangepast worden door Marie Belle®. Kleuren van foto's kunnen steeds afwijken van de realiteit. Bij twijfel rond modellen, maten, kleuren, gewicht, materiaal, beschikbaarheid, leveringstermijn,... contacteer je vooraf Marie Belle®. De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de klant. (FAQ)

Workshop

De reservatie van een workshop gebeurt telefonisch of via email. Enkel na het betalen van een voorschot is de reservatie compleet.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens (naam, email en telefoonnr) worden onder geen enkel beding doorgegeven of doorverkocht aan derden. Ze worden bijgehouden om jullie te informeren over evenementen. Indien je dit niet wenst, graag een berichtje.

Indien er een onenigheid is omtrent een product tracht Marie Belle® om samen met de klant tot een oplossing te komen.

bottom of page